Czy możemy liczyć na wsparcie z pomocy społecznej?

W trudnej sytuacji materialnej może znaleźć się każdy z nas. Możemy wtedy liczyć na ustawową pomoc państwa. Jeżeli posiadamy dzieci a nasz dochód na rodzinę nie przekracza 504zł, a w przypadku rodzin, których członkiem jest dziecko niepełnosprawne 583zł możemy liczyć na co miesięczną pomoc w zależności od wieku naszego dziecka do 5 roku życia wynosić ona będzie 68zł od 5 do 18 będzie wynosić 91zł, a od 18 do 24 będzie to kwota 98zł. Jeśli pomoc taka jest nam udzielana, a spotka nas jakieś nieszczęście na przykład stracimy pracę o pomoc możemy zwrócić się także do innych instytucji. Ośrodki takie jak Caritas lub Polski Czerwony Krzyż nikogo nie odsyłają z kwitkiem. Czasem trzeba tylko poprosić o pomoc. Możemy liczyć na wsparcie w postaci produktów spożywczych, ubrań, wyprawek szkolnych dla dzieci, a nawet gotówki. W okresie przygotowań do szkoły istnieją również stypendia dla najbiedniejszych o informację należy zapytać szkolnego pedagoga. W przypadku klęsk żywiołowych na pomoc liczyć mogą również rolnicy. Z uwagi na to, że rolnicy nie są objęci podatkiem dochodowym, w ich przypadku korzystania z pomocy społecznej jest naliczane w odmienny sposób. Dochód rolnika ustalony zostanie arbitralnie na podstawie dochodu miesięcznego z 1 hektara przeliczeniowego określanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.