Cechy idealnej opiekunki społecznej

Główny ciężar niesienia pomocy społecznej w naszym kraju osobom i rodzinom, które sobie nie radzą w życiu i potrzebują stałej bądź okresowej pomocy, spoczywa na opiekunkach społecznych, zatrudnionych w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej., Czy jednak każda osoba może zostać opiekunka społeczna, jakie powinna mieć cechy, aby prawidłowo wykonywać swoja funkcję? Praca opiekunki społecznej nie należy do lekkich, nie mówiąc już o samej pracy fizycznej, lecz rozpatrując również sferę psychiczną. Opiekunka powinna być po części psychologiem, socjologiem, pedagogiem, powinna być w stanie zrozumieć poszczególnych ludzi, ich problemy, rozterki, motywy działania. Praca opiekunki wymaga, aby bardzo często obracała się ona wśród rodzin patologicznych, gdzie rządzą przemoc i alkohol, wymaga to wiec cechy silnego charakteru danej osoby, a nawet odwagi, gdy idzie do mieszkań, gdzie panuje patologia. Wzorowa opiekunka powinna być bezstronna, potrafiąca jednocześnie wysłuchać ludzi, zwracających się o pomoc, a jednocześnie umiejąca racjonalnie dostrzec sytuację danej rodziny i odpowiednio zaradzić powstającym problemom. Powinna być cierpliwa, gdyż musi wysłuchiwać wielu ludzkich żali, narzekania, czasem złości. Powinna polegać nie tylko na swojej wiedzy, ale też konsultować się szeroko z przedstawicielami instytucji, których cele są zbieżne i mają kompetencje do rozwiązywania problemów rodzin.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.