Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Świadczenia pomocy społecznej

W ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie znajdują się wnioski, które ubogie rodziny składają w celu otrzymania dotacji, pomocy doraźnej lub stałej opieki finansowej. Pomoc społeczna znajduje się także w szkołach, gdzie uczniowie i studenci mogą zwrócić się o dofinansowania w postaci stypendium socjalnego lub otrzymać nagrodę za dobre wyniki w nauce w postaci stypendium naukowego. Sportowcy mogą liczyć na stypendium sportowe, które w zależności od osiągnięć mogą być bardzo wysokie. Ubogie rodziny mogą się starać o różnego rodzaju dotacje, jednorazowe pomoce finansowe na wyprawkę szkolną dla dziecka, pomoc finansową w przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej, nieszczęście w rodzinie np. śmierci bliskiej osoby lub głowy rodziny. Do pomocy społecznej kwalifikują się oczywiście również straty spowodowane zjawiskami nieprzewidywalnymi np. gradobiciem, pożarem czy zalaniem domu. Aby złożyć wnioski o dotację finansową należy złożyć poza samym wypełnionym wnioskiem również uzasadnienie swojej trudnej sytuacji finansowej. W przypadku choroby, tak jak i innych sytuacjach należy przedstawić dokumentację będącą dowodem na to, że osoba składająca wniosek zasługuje na pomoc, potrzebuje jej w trybie pilnym. Kwoty pomocy społecznej różnią się od skali potrzeb o jakie prosi wnioskodawca.