Bezrobotni i renciści

Osoby bezrobotne oraz renciści to klasa społeczna stale napiętnowana przez klasę pracującą. Zdarza się nawet tak, że osoby przebywające na zasiłku rentowym wysyłają na siebie nawzajem donosy, które kończą się kontrolami, a nawet zdarza się, że zabraniem renty. Klasa bezrobotnych oraz renciści stanowi wysoki odsetek mieszkańców całego kraju i jest narażona na ciągły stres wywołany dyskryminacją. Zdarzają się jednostki, które próbują oszukać komisje, aby uchronić się przed utratą jedynego środku utrzymania. Brak możliwości zdobycia stałego zatrudnienia i problemy z właściwym zagospodarowaniem czasu doprowadzają do głębokiego marazmu, powodują niechęć i prowadzą do alkoholizmu, który jest poważną chorobą jaka dotyka wiele rodzin. Renciści, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia i oczekują, iż pomoc społeczna pomoże odnaleźć im się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacje pomocy społecznej i fundacje wspierają osoby dotknięte koniecznością pobierania zasiłku społecznego w postaci renty organizując pakiety szkoleń, które w przyszłości zaowocują otrzymaniem posady oraz powrotem do pracy. Organizacje pomagają bezrobotnym powrócić do aktywności zawodowej, pomagają dzięki systemowi szkoleń podnosić swoje kwalifikacje, które jednocześnie mogą dodać takim osobom pewności siebie, zachęcić do zmiany trybu życia uzależnionego od łaski skarbu Państwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.