Asystent rodziny – nowy zapis w Ustawie o pomocy społecznej

Ustawa o Pomocy społecznej wprowadziła zapis, ze w każdym Ośrodku Pomocy Społecznej powinien być zatrudniony tzw. asystent rodziny. W zamyśle twórców ustawy ma mieć on pod opieka od trzech do czterech rodzin, którym będzie pomagał przywrócić normalne funkcjonowanie. To jego rolą ma być pokazanie jak odrobić z dzieckiem lekcje, jak wyprać pranie i dlaczego ważne jest by w mieszkaniu było czysto. Jego zadaniem jest wspieranie rodziny, porządkowanie relacji, prowadzenie mediacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Ma on motywować rodzinę, pokazywać kierunek zmian, ale nie wyręczać, to rodzina ma przyjąć odpowiedzialność za swoje życie. Praca z rodzina odbywa się w jej środowisku zamieszkania. Pracy asystenta rodziny przyświeca hasło; można żyć inaczej. Predyspozycjami do tej pracy jest niewątpliwe empatia, dobra komunikacja ale również stanowczość i konsekwencja. Ważne jest by rodzina uświadomiła sobie, że asystent jest tą osoba, która chce im pomóc, a nie zaszkodzić czy odebrać dzieci. Ważne jest by już od początku zawiązała się nic porozumienia pomiędzy asystentem a jego podopiecznymi. Problem jest fakt, że większość tych rodzin, boryka się problemem finansowym, któremu asystentowi trudno będzie zaradzić. Problemem jest również fakt, że w większości ośrodków pojawia się znowu problem nadmiernej biurokracji zwianej z prowadzeniem działań asystenta, która wypełnia czas, który poświęcony powinien być rodzinie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.