Alternatywne formy zatrudnienia w pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej realizują także zadania związane z aktywizacją zawodową w ramach alternatywnych form zatrudnienia. Niejednokrotnie, w ramach aktywizacji zawodowej, prowadzone są różnorodne formy szkolenia podopiecznych. Wiadomym faktem jest, że same wykształcenie nie stanowi jeszcze wystarczającego argumentu powodującego atrakcyjność danej osoby na otwartym rynku zatrudnienia. W związku z tym ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z urzędami pracy, starają się zabezpieczyć pierwszy okres pracy kursanta w ramach stażu albo robót publicznych. Staże finansowane są ze środków urzędu pracy i mogą odbywać przez okres 6 miesięcy. W ramach stażu, zatrudnieni pracownicy, realizują zadania wynikające z uzyskanych kwalifikacji zawodowych. Nadzorem nad wykonywaniem obowiązków służbowych zajmują się pracownicy socjalni, a opiekunem stażu staje się kierownik danego ośrodka pomocy społecznej. Odbycie stażu podnosi atrakcyjność osoby na rynku pracy. Roboty publiczne także stanowią alternatywna formę zatrudnienia. W ramach robót publicznych realizowane są zadania porządkowe na terenie danej gminy. Roboty publiczne stanowią doskonałą formę zatrudnienia dla pracowników fizycznych z terenu gminy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.