1

2

3

4

5

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja non-profit, która powstałą z inicjatywy Jurka Owsiaka w 2004 roku. Wtedy to, 1 września została wpisana do rejestru organizacji służących użytkowi publicznemu. Od tamtej pory corocznie odbywają się zbiórki pieniędzy do specjalnych czerwonych puszek oznaczonych logiem WOŚP, czyli serduszkiem. Wolontariusze, zbierają datki na ulicach, przy kościołach, biurach pracy, centrach handlowy, dworcach i innych punktach w których znajduje się duża ilość ludzi. Dobroczyńcy, którzy wrzucą pieniążek bądź bilon do puszki zostają nagrodzeni naklejką – czerwonym serduszkiem w ramach podziękowania za wsparcie finansowe. Na konto fundacji można przesyłać również przelewy pieniężne. Podczas wielkiego finału, który odbywa się zwykle na początku roku kalendarzowego odbywa się huczna impreza transmitowana przez telewizję. Na wielkim zegarze pojawia się kwota, którą udało się uzbierać w ciągu dnia, zegar systematycznie pokazuje nową, większą kwotę, gdy wolontariusze liczą kolejne przypływy. Z roku na rok impreza jest coraz większa, rekord zebranych pieniędzy przebijany a liczba dobroczyńców zwiększa się. Orkiestra otrzymuje także przedmioty od znanych osób, które przekazywane są na licytacje. Wypuszczane są także limitowane złote i srebrne serduszka wystawiane na licytacje.

Zbiórki nieużywanych podręczników i szkolnych przyborów

Rodzice rok rocznie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego główkują się jak zorganizować wyprawkę dla swojego dziecka. Rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem nie mogą sobie pozwolić na kupno nowego zestawu książek dla dziecka. W przypadku podręczników problem jest mniejszy, ponieważ można je odkupić od starszych klas, jednak nauczyciele wymagają kupna nowych ćwiczeń, a to już jest wydatek znacznie obciążający rodzinne saldo. Niezamożne rodziny wielodzietne stają przed poważnym dylematem, czy stać ich na kupno przyborów szkolnych i książek dla wszystkich dzieci. Zestaw nowych książek na nowy rok szkolny to kwota około 300złotych, zakładając, że na wyprawkę czeka jedno dziecko. Jak zatem mogą poradzić sobie rodzice wielodzietni? Należy mieć na uwadze fakt, że wyprawka szkolna to nie tylko 300zł na książki i przybory, ale także konieczność kupienia nowych butów, nowego ubrania z których dzieci szybko wyrastają w okresie dojrzewania. Z tej okazji organizowane są kiermasze książek na których można po zaniżonej cenie kupić używane książki i ćwiczenia plus inne pomoce dydaktyczne. Dla najbiedniejszych rodzin organizowane są zbiórki książek za które darczyńcy nie oczekują zapłaty bądź proponują ich sprzedaż za symboliczną złotówkę. Pomoc społeczna w przygotowaniu wyprawki dla dzieci z ubogich rodzin często jest niezbędna, aby dziecko mogło rozpocząć naukę.

Bezrobotni i renciści

Osoby bezrobotne oraz renciści to klasa społeczna stale napiętnowana przez klasę pracującą. Zdarza się nawet tak, że osoby przebywające na zasiłku rentowym wysyłają na siebie nawzajem donosy, które kończą się kontrolami, a nawet zdarza się, że zabraniem renty. Klasa bezrobotnych oraz renciści stanowi wysoki odsetek mieszkańców całego kraju i jest narażona na ciągły stres wywołany dyskryminacją. Zdarzają się jednostki, które próbują oszukać komisje, aby uchronić się przed utratą jedynego środku utrzymania. Brak możliwości zdobycia stałego zatrudnienia i problemy z właściwym zagospodarowaniem czasu doprowadzają do głębokiego marazmu, powodują niechęć i prowadzą do alkoholizmu, który jest poważną chorobą jaka dotyka wiele rodzin. Renciści, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia i oczekują, iż pomoc społeczna pomoże odnaleźć im się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacje pomocy społecznej i fundacje wspierają osoby dotknięte koniecznością pobierania zasiłku społecznego w postaci renty organizując pakiety szkoleń, które w przyszłości zaowocują otrzymaniem posady oraz powrotem do pracy. Organizacje pomagają bezrobotnym powrócić do aktywności zawodowej, pomagają dzięki systemowi szkoleń podnosić swoje kwalifikacje, które jednocześnie mogą dodać takim osobom pewności siebie, zachęcić do zmiany trybu życia uzależnionego od łaski skarbu Państwa.

Adopcja bezpośrednia i na odległość

Nie ma na świecie piękniejszej relacji międzyludzkiej, niż bezwarunkowa miłość do drugiego człowieka. Miłość rodziców do dziecka jest najsilniejsza na świecie. Zdarza się jednak, że niektóre pary nie mogą mieć potomka lub z powodu jego straty nie są gotowi na to, aby dać życie kolejnemu. Aby zmniejszyć ból z powodu pustki wywołanej brakiem dziecka niektóre pary decydują się na adopcję. Adopcja dziecka z domu dziecka to duża odpowiedzialność, a dla dziecka poważna zmiana. Wybór powinien być przemyślany, bowiem tego rodzaju pomoc społeczna jest inna niż zwykłe przekazanie nienoszonych ubrań potrzebującym. Dziecka nie można pokochać na chwilę, na kilka tygodni albo na rok. Może się zdarzyć, że rodzice nie odnajdą się w nowej roli, nie poradzą sobie psychicznie z dzieckiem, które nie jest biologicznym potomkiem. Dla rodziców, którzy nie są gotowi na podjęcie tak odpowiedzialnego kroku jest alternatywa. Osoby o konserwatywnych poglądach sceptycznie podchodzą do adopcji dziecka na odległość, lecz ten sposób opieki and dzieckiem staje się coraz bardziej powszechny. Coraz częściej i chętniej wspierane są dzieci z biednych krajów takich jak Afryka. Dziecko, które jest wspierane comiesięcznym, stałym datkiem może dzięki tej darowiźnie uczęszczać do szkoły, korzystać ze stołówki i pomocy dydaktycznych.

Koncerty i imprezy charytatywne

Imprezy towarzyszące zbiórce pieniędzy i przedmiotów pierwszego użytku to zwykle koncerty, przedstawienia teatralno-muzyczne w wykonaniu młodzieży, koncerty gwiazd czy inne pokazy artystyczne. Aby zachęcić jak największą liczbę osób do udziału w zbiórce trzeba ich zachęcić wydarzeniem, a najlepiej obecnością przynajmniej jednej gwiazdy. Cała uwaga skupia się na tej osobie, która zajmuje czas zgromadzonym, zachęca ich do udziału w atrakcjach zorganizowanych na to spotkanie. Pomoc społeczna organizowana w ramach wydarzenia charytatywnego to nie tylko koncerty muzyczne, ale także licytacje sportowych trofeów, które sportowcy przekazują organizacjom w celu zgromadzenia środków finansowych. Licytacje medali i pucharów z bieżących igrzysk i zawodów osiągają często wysokie pule, dzięki którym pokrywane są czasem całkowicie koszty leczenia chorego dziecka, któremu dedykowana była impreza charytatywna. Akcje charytatywne to także prowadzenie zbiórek pieniężnych ofiarując w zamian drobne gadżety lub prace wykonane własnoręcznie przez chore dzieci, niepełnosprawną młodzież czy inne osoby dotknięte potrzebą otrzymywania ciągłej pomocy społecznej. Własnoręcznie zrobione przedmioty są najpiękniejszym rodzajem podziękowania za pomoc, jaką można otrzymać. Arcydzieła są dostępne także w sieci, gdzie można je kupić.

Pomoc w okresie klęski żywiołowej

Pomoc w czasie nieprzewidzianego kataklizmu musi by natychmiastowa. W pierwszych godzinach katastrofy liczą się godziny, a nawet minuty. Szacuje się liczbę ofiar, poszkodowanych, pierwsze szacowanie strat i potrzeb pilnych do zaspokojenia. Do najpilniejszych potrzeb nie cierpiących zwłoki należą chleb, woda, koce. W zależności od skali i rodzaju zagrożenia potrzeby mogą się różnić. Jeżeli miejsce kataklizmu zostało zalane wodą, powódź może spowodować nieodwracalne straty całościowe. Pożary pochłaniają tak jak powódź wyposażenie domu, lecz mury zaatakowane ogniem można uratować. Powódź niszczy całe wyposażenie domu. Zanim mieszkańcy obszaru dotkniętego kataklizmem powrócą do harmonii życia codziennego minie dużo czasu. Przez ten czas będzie im niezbędna pomoc społeczna w postaci niemal wszystkich środków niezbędnych do życia od wody i chleba po ubrania i naczynia. Do akcji humanitarnej przyłączają się także często specjalnie stworzone Fundacje powołane do zaspokojenia potrzeb w konkretnym przypadku. Pieniądze w skarbcu gminy często nie są w stanie niestety zaspokoić niezbędnych potrzeb mieszkańców dotkniętych kataklizmem. Pomoc nagła jest właściwie potrzebna cały czas na całym świcie. Istnieje mnóstwo organizacji humanitarnych, na konta których możemy przekazać nawet najmniejszą, symboliczną pomoc finansową.

Niepełnosprawnie pełnosprawni w pracy

Przez długi okres czasu osoby niepełnosprawne lub posiadające drobne problemy ze sprawnym przemieszczaniem się były dyskryminowane i z trudnością mogła znaleźć jakąkolwiek pracę. Jedyną nadzieją na zarobek były drobne prace takie jak składanie długopisów, Obsługiwanie jedno-przyciskowych urządzeń np. drzwi lub w ostateczności renta inwalidzka stanowiące kwotę uniemożliwiającą życie na godnym poziomie. Pieniądze, jakie niepełnosprawni muszą wydać na opłacenie rachunków i lekarstw stanowią często połowę pensji, a pozostała kwota często nie pozwalana łączenie końca z końcem. Wtedy następuje konieczność zwrócenia się o pomoc społeczną do ośrodków społecznych. Nie wszyscy niepełnosprawni godzą się na taki krok i walczą o swoje prawa. Nowoczesny świat jest coraz lepiej dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W biurach znajduje się nie tylko przestrzeń pracy i godne zarobki dla osób z problemami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach, lecz także system elektroniczny pozwalający na pracę osobom niewidomym. Specjalne komputery wyposażone w obsługę alfabetu Braille’a. Niepełnosprawni walczą o swoje prawa i szacunek, a ich działania owocują coraz lepszymi udogodnieniami nie tylko w pracy, ale także poza nią. Infrastruktura zmienia się na lepsze, dostosowuje się do niepełnosprawnych, a nie na odwrót.

Oddaj biednym nieużywane ubranie

Gromadzone przez lata ubrania i galanteria mogą doprowadzić do przeciążenia nawet najbardziej pojemnej szafy wnękowej. Z pozoru wszystko wydaje się bycz potrzebne, jednak po gruntownej segregacji i analizie nienoszonych przez lata ubrań można uzbierać pokaźne zasoby niepotrzebnych i niepasujących ubrań. Jest mnóstwo punktów przyjmujących dary, które następnie są przekazywane potrzebującym. W miastach i większych aglomeracjach podmiejskich można spotkać kosze w których dobroczyńcy pozostawiają ubrania i zabawki dla dzieci. Wiele rodzin pomaga innym, biednym i wielodzietnym rodzinom bezpośrednio do nich kierując ubrania, przybory szkolne, nieużywany sprzęt domowy, a także prowiant. Zbiórki organizowane są także cyklicznie w ośrodkach oświaty. W szkołach odbywają się zbiórki prezentów w okresie świątecznym, suche prowianty dla najuboższych rodzin. Parafie organizują kolonie dla najbiedniejszych dzieci, które dzięki darczyńcom mogą raz w roku wyjechać na wakacje, na jakie nie stać ich rodziców. Pomoc społeczna jest organizowana zarówno w miastach jak również w mniejszych miasteczkach. Zapotrzebowanie na wsparcie uboższych to niestety problem spowodowany bezrobociem, które dotyka mieszkańców miejscowości każdej wielkości. Największa pomoc potrzebna jest w okresie zimowym, kiedy wiele rodzin potrzebuje wsparcia także opałowego, aby przetrwać trudny sezon.

Czy możemy liczyć na wsparcie z pomocy społecznej?

W trudnej sytuacji materialnej może znaleźć się każdy z nas. Możemy wtedy liczyć na ustawową pomoc państwa. Jeżeli posiadamy dzieci a nasz dochód na rodzinę nie przekracza 504zł, a w przypadku rodzin, których członkiem jest dziecko niepełnosprawne 583zł możemy liczyć na co miesięczną pomoc w zależności od wieku naszego dziecka do 5 roku życia wynosić ona będzie 68zł od 5 do 18 będzie wynosić 91zł, a od 18 do 24 będzie to kwota 98zł. Jeśli pomoc taka jest nam udzielana, a spotka nas jakieś nieszczęście na przykład stracimy pracę o pomoc możemy zwrócić się także do innych instytucji. Ośrodki takie jak Caritas lub Polski Czerwony Krzyż nikogo nie odsyłają z kwitkiem. Czasem trzeba tylko poprosić o pomoc. Możemy liczyć na wsparcie w postaci produktów spożywczych, ubrań, wyprawek szkolnych dla dzieci, a nawet gotówki. W okresie przygotowań do szkoły istnieją również stypendia dla najbiedniejszych o informację należy zapytać szkolnego pedagoga. W przypadku klęsk żywiołowych na pomoc liczyć mogą również rolnicy. Z uwagi na to, że rolnicy nie są objęci podatkiem dochodowym, w ich przypadku korzystania z pomocy społecznej jest naliczane w odmienny sposób. Dochód rolnika ustalony zostanie arbitralnie na podstawie dochodu miesięcznego z 1 hektara przeliczeniowego określanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nadużywanie pomocy społecznej

Jak w każdej instytucji tak i w przypadku pomocy społecznej zdarzają się nadużycia, próby wyłudzenia lub matactwa. O niewłaściwym wykorzystaniu środków z pomocy społecznej możemy mówić nie tylko wtedy kiedy zostały one wyłudzone przez osoby, którym się owa pomoc nie należy, ale również kiedy docelowa pomoc jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób. W przypadku osób uzależnionych od substancji odurzających zasiłek najczęściej marnowany jest na alkohol, papierosy czy też narkotyki. Jak więc unikać tego typu sytuacji? Jeśli opiekun społeczny stwierdził problem z nadużywaniem alkoholu w rodzinie wypłata środków jest zależna od tego czy osoba uzależniona od spożywania alkoholu podda się leczeniu. Inaczej pomoc rodzinie byłaby pomocą w pogłębianiu nałogu osoby chorej. Problem nie jest jednak tak prosty do rozwiązania, gdyż osoby uzależnione nie chcą dobrowolnie poddać się leczeniu. Cierpią na tym wszyscy członkowie rodziny. W przypadku rodzin wielodzietnych (obecnie status rodziny wielodzietnej otrzymują rodziny z trójką potomstwa) jeśli dochody rodziców nie przekraczają ustalonej kwoty istnieje możliwość przyznania zasiłku rodzinnego. Jeśli rodzice nie ujawniają całego dochodu czyli mówiąc potocznie pracują na czarno państwo traci na tym podwójnie. Podatek od nieujawnionego dochodu nie trafia do kasy państwa, a z państwowych pieniędzy pobierane są świadczenia, które się tym ludziom nie należą. Przypadków tego typu wyłudzeń spotyka się dziesiątki i nikt nie znalazł jeszcze skutecznej metody przeciwdziałania temu procederowi.